Politică de confidențialitate

Ultima actualizare: 2020

 1. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre

preocupările principale ale S.C. 4RT PERFORMANT CONVERSION MARKETING S.R.L, cu sediul în Magurele, Ilfov, Str. Atomistilor, nr. 234, et 2, Ap. 19, în calitate de operator de date. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet https://www.branddigital.ro

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate II.1.

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, S.C. 4RT PERFORMANT CONVERSION MARKETING S.R.L va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact, în măsura în care ne contactați în

acest fel.

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării III.1.

Dacă sunteți client al Site-ului, S.C. 4RT PERFORMANT CONVERSION MARKETING S.R.L prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi S.C. 4RT PERFORMANT CONVERSION MARKETING S.R.L, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse

comandate etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat

între dumneavoastră și S.C. 4RT PERFORMANT CONVERSION MARKETING S.R.L, definit în cuprinsul Termenelor și Condițiilor. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară

pentru executareaa acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință

imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și S.C. 4RT PERFORMANT CONVERSION MARKETING S.R.L

 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă S.C. 4RT PERFORMANT CONVERSION MARKETING S.R.L în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor

obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul

furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea S.C. 4RT PERFORMANT CONVERSION MARKETING S.R.L de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor

de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi

serviciile oferite de S.C. 4RT PERFORMANT CONVERSION MARKETING S.R.L, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază

consimțământul dumneavoastră, în momentul în care apăsați pe butonul de ‘trimite

datele’ din formular.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării

consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea

urmări negative pentru dumneavoastră.

 • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului,

realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri

experienței oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al

S.C. 4RT PERFORMANT CONVERSION MARKETING S.R.L de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

III.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, S.C. 4RT PERFORMANT CONVERSION MARKETING S.R.L prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor

de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi

serviciile oferite de S.C. 4RT PERFORMANT CONVERSION MARKETING S.R.L, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază

consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și

bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe

Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi

opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării

consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea

urmări negative pentru dumneavoastră.

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a

îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim

al S.C. 4RT PERFORMANT CONVERSION MARKETING S.R.L de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor

pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 1. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, S.C. 4RT PERFORMANT CONVERSION MARKETING S.R.L va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal timp de 6 luni de la ultima interacțiune cu proprietățile digitale Brand Digital sau cu unul din angajații Brand Digital pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

 1. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, S.C. 4RT PERFORMANT CONVERSION MARKETING S.R.L NU va dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină S.C. 4RT PERFORMANT CONVERSION MARKETING S.R.L

 1. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către S.C. 4RT PERFORMANT CONVERSION MARKETING S.R.L pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în

calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare

efectuate de către S.C. 4RT PERFORMANT CONVERSION MARKETING S.R.L, conform celor descrise în prezentul document;

 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea S.C. 4RT PERFORMANT CONVERSION MARKETING S.R.L cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de

către S.C. 4RT PERFORMANT CONVERSION MARKETING S.R.L  a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se

dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care

se aplică unul dintre următoarele motive: o acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea

scopurilor pentru care au fost colectate sau

prelucrate;

 • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru

prelucrare;

 • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să

prevaleze;

 • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații

legale;

 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale

societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența

căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, S.C. 4RT PERFORMANT CONVERSION MARKETING S.R.L să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în

aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care : o persoana contestă exactitatea

datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; o prelucrarea este

ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în

schimb restricționarea utilizării lor; o operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter

personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea,

exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau o persoana vizată s-a opus prelucrării

(altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă

drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal

într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii)

dreptul ca aceste date să fie transmise de către S.C. 4RT PERFORMANT CONVERSION MARKETING S.R.L către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin

transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos; o în orice moment, din motive legate

de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie

prelucrate în temeiul interesului legitim al S.C. 4RT PERFORMANT CONVERSION MARKETING S.R.L sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care S.C. 4RT PERFORMANT CONVERSION MARKETING S.R.L poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; o în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi

subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv

crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o

afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu

Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal

sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați

la adresa de email: office@branddigital.ro.

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu

privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link:

https://branddigital.ro/politica-cookies

Hai sa discutam despre succes!